VPN-X

VPN-X: Java Cross-Platform L2TP/IPsec/P2P/SSL/TLS VPN Server/Client solution. VPN-X Server support following clients:

  • iOS(iPhone, iPad) L2TP/IPsec built-in VPN
  • Android VPN-X client app, L2TP/IPsec built-in VPN
  • Windows VPN-X client app,L2TP/IPsec built-in VPN
  • macOS VPN-X client app, L2TP/IPsec built-in VPN

Why choose VPN-X?
Why choose VPN-X?
VPN-X Classic Deployment
VPN-X Classic Deployment
VPN-X Function List
VPN-X Function List